Struktura

Osnovu naše organizacije čini 96 lokalnih BEST grupa, rasprostranjenih u 33 evropske države. Svaka od ovih grupa ima svoje lokalne odbore i organizuje lokalne i međunarodne BEST aktivnosti. Pored lokalnih grupa, imamo i dobro razvijenu međunarodnu strukturu. Internacionalni odbor se sastoji od 6 članova:
– PREDSJEDNIK
– SEKRETAR
– BLAGAJNIK
– 3 podpredsjednika: za saradnju i odnose sa kompanijama (FR); za unutrašnju podršku (HR) i za odnose sa medijama (PR).

Glavni zadaci internacionalnog odbora su koordinisanje BEST-om i njegovim tijelima i programima, izvršenje GM odluka, promocija ciljeva i svrhe BEST-a, kao i podrška osiguravanju kvaliteta svih BEST događaja. Određena polja, zadatke i programe BEST-a kontrolišu i internacionalni timovi. Ovi timovi su grupe dobrovoljnih članova BEST-a koji vrše svakodnevni posao rada i razvoja BEST-a. Članovi BEST-a se redovno okupljaju na internim događajima gdje mogu raditi na problemima specifičnim za BEST, pratiti treninge, i pojačavati međusobnu povezanost.