Brucoški vodič

[x_text class=”justify-text “]U septembru mjesecu 2012. godine BEST Podgorica je po prvi put realizovala projekat informativne brošure za studente prvih godina Univerziteta Crne Gore pod nazivom ,,Brucoški vodič”. Brošura, formata A6, na oko 50 stranica sadrži informacije o:

  • Univerzitetu Crne Gore [Organizaciona šema Univerziteta, informacije o svim fakultetima sa brojevima telefona studentskih službi i njihovim web adresama, bolonjski proces, ECTS krediti, stipendiranje studenata, studentski krediti, ERASMUS MUNDUS program, Studentski parlament, studentski domovi, studentska menza, mapa Univerziteta, kalendar studijske godine, studentska poliklinika, Univerzitetska biblioteka, ….]
  • O BEST organizaciji [projekti, aktivnosti, akademski kursevi, …]
  • O gradu Podgorici [muzej i galerija, bioskop, pozorište, sportski tereni, restorani, kafići, klubovi, gradski saobraćaj u glavnom gradu, taxi prevoznici, …]

Projekat ,,Brucoški vodič” ima za cilj da pokaže studentu koji prvi put upisuje fakultet šta Univerzitet Crne Gore i grad Podgorica imaju da ponude. Projekat je podržan od strane Mašinskog fakulteta Podgorica, Ministarstva prosvjete i sporta i Kancelarije za međunarodnu saradnju.[/x_text]