Kompanije i BEST

Već dugi niz godina BEST sarađuje sa uspešnim kompanijama, kako na lokalnom, tako i na internacionalnom nivou, sa ciljem ispunjavanja svoje misije i vizije. Partnerske kompanije su prepoznale vrednosti BEST-a i zato iz godine u godinu sve više njih uspostavlja saradnju sa BEST-om na projektima kao što su sajmovi zapošljavanja, akademski kursevi, trening radionice i interne konferencije, inženjerska takmičenja i specifični projekti lokalnih grupa.

Najviši nivo saradnje ostvaruju korporativni partneri BEST-a sa kojima uspostavljamo zajedničke interne i eksterne projekte, oni uživaju najviši nivo medijske zastupljenosti na projektima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru kao i svim članovima BEST-a na Evropskom nivou. Preko BEST-a ove kompanije ostvaruju i direktan kontakt sa brojnim Evropskim univerzitetima, profesorima i studentima. Koorporativni partner BEST-a je Booking.com

Partneri za karijernu podršku su kompanije koje žele da promovišu svoje vrednosti, imidž i karijerne ponude učesnicima BEST-ovih projekata. Oni učestvuju na okruglim stolovima, BEST javnim dešavanjima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru i uživaju visok nivo medijske zastupljenosti. Partneri za karijernu podršku suVeolia, Whirpool, Fugro, Enel, P&G, Schlumberger, Airbus Group, Deutsche Bahn, Ingersoll Rand, MOL Group, Atkins, Telecom Italia, Salini Impregilo i Evropska kancelarija za patente.

Partneri BEST-a su takođe i kompanije koje pružaju podršku na raznim projektima i žele da promovišu svoj imidž i vrednosti kroz BEST. Partneri BEST-a na Evropskom nivou su Veolia Water, Bekaert i Dassault systems.

BEST kao evropska organizacija uspostavlja partnerstva i sa univerzitetima. Ova partnerstva su za nas takođe veom bitna u ispunjenju naše vizije i misije.  BEST ima internacionalnu saradnju sa univerzitetima kao što su: Vlerics Business School, Barcelona GSE (Graduate School of Business), EIT Digital, London Business School, Esmt, Koc University, Ifp school.