Identitet

Vizija

 Osnaženi diverzitet

Poštovanje i razumjevanje drugih, različitih kultura i društava kreira okruženje koje pruža podršku mladim ljudima da razviju svoje potencijale i djeluju odgovorno. Naša vizija je idealni cilj kojem težimo.


Misija

Usavršavanje studenata

BEST pomaže studentima da razviju internacionalni način razmišljanja, da bolje razumiju druge kulture i društva i da razviju mogućnosti za rad u internacionalnom okruženju. BEST kreira mogućnosti za lični razvoj studenata i podržava ih u dostizanju njihovog punog potencijala. Misija je način na koji postižemo našu viziju.

BEST DUH

 • Istražujemo mogućnosti, i tražimo način da se suočimo sa promjenama.
 • Spremni za sve nove stvari. Vrednujemo i utičemo na mobilnost,  brzo reagujemo na sve promjene u okruženju i prevazilazimo bilo kakve prepreke.

Fleksibilnost

 • Razvijamo međuljudske odnose, u kojima se ljudi  pomažu, podržavaju i brinu jedni o drugima.
 • Mi cijenimo dobre lične odnose i timski rad. Fokusiramo se na svaku osobu koja je uključena u naše aktivnosti, i na taj način stvaramo dobru energiju.

Prijateljstvo

 • Uživamo u svemu što radimo.
 • Cijenimo pozitivne emocije ljudi koji su uključeni u naše akcije.
 •  Nastojimo da naše aktivnosti učinimo što zabavnijim za sve učesnike.

zabava 1

 • Nastojimo da što više napredujemo u svemu što radimo.
 • Koristimo maksimalno svoju kreativnost kako bi unaprijedili naš način rada. To je garancija za konstantni razvoj naših akcija.

equipo-hace-crecer

 • Stičemo vještine, razumijevajući ih kroz iskustvo.
 • Cijenimo sve što smo naučili kroz naše aktivnosti, i nastojimo da naučimo što je više moguće sa svih aspekata našeg posla. Vodimo se motom: uči, napreduj, stiči vještine, razvij  mogućnosti za rad u internacionalnom okruženju.

Ucenje